Hur producerar och skriver texter till dansmusik

 

1.

Lyssna på musiken flera gånger för att få en känsla för den totala tonen i låten. Texten du skriver måste matcha den här tonen. Danstexter är generellt peppy och optimistiska, men om din sång inte är det, ska det återspeglas i texterna.

2.

Skriv texter som vann inte överväldiga musiken. Texten av dansmusik är i allmänhet enkel så att det är enkelt att sjunga dem medan de dansar. Texten ska inte vara för komplicerad och borde ha gott om upprepade avskedanden.

3.

Skapa texter som kommer att vädja till sångens publik. Du känner säkert folk som kommer att höra låten. Tänk på vad de vanligtvis vill ha i en danssång.

4.

Var uppmärksam på utrymmena i låten där det inte finns några texter. Dansmusik har vanligtvis några viloplatser så att dansare kan vila i några ögonblick. Detta gör det möjligt att dansa genom resten av låten. Du kan lämna dessa viloplatser tomma för att ge låtsortet eller du kan skriva texter under dem, så att dansarna kan sjunga medan du pausar.

5.

Gör de specifika orden matchande slår de på. Staccato-ögonblick kan ta längre ord medan enstaka tider kräver kortare ord.

Dansmusik kan förbättras kraftigt genom att lägga till texter till melodin. Texten som skrivs ska blandas in i sången utan att ta sig ifrån beat som inspirerar dans. Skrivande texter kan ta tid, men resultatet är en mycket förbättrad sång.