Hur man spelar heta korsade bröd på spelaren

 

1.

Studera ett fingerkort för inspelaren. Dessa ingår i de flesta inspelare när du köper dem.

2.

Hitta de rätta fingrarpositionerna för anteckningar B, A och G. Dessa är de enda tre anteckningarna i 'Hot Crossed Bullar 'och de placeras nära varandra. Du borde behärska ändringsposition från notering till notering innan du går vidare till nästa steg.

3.

Hämta en kopia av noterna för 'Hot Crossed Buns.' Skriv brevnamnet på varje anteckning över personalen och ange vilket finger du ska använda för att spela den noten. B är till exempel pekfingret, A är första två fingrarna och G spelas på alla tre fingrarna.

4.

Håll en stadig takt. Kvartalsnoteringar får ett slag, halvnoteringar två och åttonde noteringar får halvt slag. Dessa är alla anteckningsvärden som finns i sången.

5.

Skapa en trevlig ton på inspelaren med rätt fingering medan du spelar noterna i rytmen. Blås fast men försiktigt in i munstycket. Separera de åttonde tonerna med tunga.

6.

Dra alla dessa komponenter tillsammans och spela sången från början till slut. Börja med en åtgärd i taget, tillsätt en tills du har spelat alla fyra i följd. Håll tempot långsamt först och snabbare när du bygger förtroende.

Att lära sig att spela inspelaren är ett bra sätt att skapa intresse för musik och att introducera någon till ett instrument. 'Hot Crossed Buns' är en av de enklaste låtarna att mastere på inspelaren, eftersom den har en räckvidd av endast tre anteckningar, B, A och G.