Hur man komponerar Aleatoric Music

 

1.

Börja komponera en bit av aleatorisk musik genom att skapa ett tema. Detta tema kommer att bli det centrala motivet av sången.

2.

Expandera kärntemat genom att komponera en variation i en annan nyckel eller ett tempo. Detta kommer att användas för att bygga den totala kompositionen. När kompositionen har skapats på normalt sätt kan aleatoriska element läggas till.

3.

Erbjuder en mängd olika alternativ för artister i hela stycket. Dessa kan vara ett val av förändringar i nyckel-, tempo- eller tidssignatur. Dessa bör anges på noterna som en serie alternativ såsom A, B, C och D. De enskilda artisterna får sedan välja ett av alternativen efter eget gottfinnande. Var och en av dessa alternativ måste vara musikaliskt giltiga.

4.

Tillåt sångare att repetera ord slumpmässigt under vissa delar av låten. Den här aleatoriska tekniken användes av Eric Whitacre i sin komposition 'Cloudburst'.

5.

Använd en sequencer för att skapa randomiserade sekvenser under en låt. generationsprogramvara kommer att skapa en oändlig variation.

Aleatorisk musik, ibland kallad chansmusik, är musik där något element i kompositionen och / eller prestanda är uppenbart. Ofta resulterar det i föreställningar som skiljer sig åt varje gång beroende på spelaren. På grund av denna faktor kallas även aleatorisk musik ibland obestämd musik. Avantgarde-kompositören John Cage var en stor förespråkare för aleatorisk musik. Karlheinz Stockhausen var en annan kompositör av aleatorisk musik.