Så här ansluter du in studio mikrofoner

 

1.

Starta sekvensen av utrustningskopplingar med mikrofonen. Mikrofonen är den primära ljudingången. En mikrofon av god kvalitet bör vara en av de mest undersökta utrustningstyperna.

2.

Anslut mikrofonen till preampen. Förstärkaren är den första delen av inspelningsutrustningen för att ta emot ljudsignalen. Preamp hanterar all signalinformation innan den når kontrollgränssnittet.

3.

Gå bredvid kontrollgränssnittet. Kontrollgränssnittet är huvudkontakten för upptagning av ljud. Gränssnittet är nervercentralen i någon heminspelningsstudio.

4.

Gör den slutliga anslutningen till mixern om det behövs. En mixer är inte alltid nödvändig eftersom många av dess funktioner kan hanteras av kontrollgränssnittet.

5.

Markera båda ändarna på mikrofonkabeln om du kopplar flera mikrofoner. Många ljudtekniker använder lite maskeringstejp och permanent markering för att numrera mikrofonerna. Nummerering av mikrofoner sparar mycket gissning när det är dags att blanda inspelningar från flera sångare och instrument.

Mikrofonen är den grundläggande utrustningen i någon heminspelningsstudio. De sång och instrumentaler som spelas in måste först fångas av korrekt anslutna mikrofoner. Utrustningen måste anslutas i en viss serie för att få optimal ljudinspelning.