Hur man spelar klarinettstilar

 

1.

Fokusera på att spela legato eller långflödande anteckningar. Legato är en väsentlig del av klarinettens ljud.

Öva olika noter för olika ljud. Använd skalan, börja med hela noteringar och flytta sedan till halv fjärdedel, åttonde och sextonde.

3.

Ändra stilen på ditt klarinetljud genom att variera mellan mjuk spel och högt spelande. Mjuka anteckningar låter lugnande och melodiska. Genom att släppa ut mer luft, re sound kan bli gutsy och jazzliknande.

4.

Veta att spela jazz som Dixieland kräver snabba övergångar. Det är uppriktigt och roligt musik.

Tillvägagångssätt klassisk musik mer metodiskt. Det är viktigt att fokusera på varje anteckning och närma sig musiken är en seriös väg.

6.

Spela i en marchbandstil. Det är ett kors mellan jazz och klassisk.

Tips och varningar

  • Träna klarinett så ofta som möjligt. Det tar tid att förfina de olika stilerna och låter möjligt med en klarinett.
  • Klarinetet har det största tonhöjdsområdet från alla träblåsinstrument. Det går från en låg E till en hög C. Beroende på anteckningarna och din spelstil spelar en klarinett ljud från mörkt till ljus. Det kan låta somber eller glad. Klarinet är mycket nära den mänskliga rösten när den kommer att ljuda.