Hur man spelar G-stora ackordet på gitarr

  Placera ditt pekfinger på den femte strängen, andra kvadrera

2.

Placera din långfinger på den sjätte strängen, tredje tråden

3.

Placera ditt ringfinger på den första strängen, tredje fret

4.

slå alla sex strängarna nedåt

Här är ett annat ackord för människor som vill lära sig mer.