Hur man spelar stora 7: e ackord på jazz saxofon

 

1.

Börja arbeta med större 7: e ackord genom att fokusera på C-storskalan. Du börjar med noten som kallas mitten C på pianot.

2.

Spela en vanlig ackord bestående av den första, tredje och femte noten på skalan, i detta fall C, E och G. Vissa instruktörer hänvisar till den första noteringen av skalan som roten och ackordet som en triad.

3.

Lägg till sjunde anteckningen i skala, B, för att spela en stor 7: e ackord på jazz saxofon. Kordet skulle bestå av C, E, G och B, roten, tredje och femte noterna i skalan, med den sjunde tillägget.

4. Fortsätt idén i F-skala. Du skulle spela F, A och C för ett ackord, lägg sedan till den sjunde E, för en stor 7: e ackord. Återigen spelar du den första, tredje, femte och sjunde noterna av skalan.

5.

Prova en stor 7: e ackord i G-skalan. Den här gången spelar du G, B, D och F-skarpa. Du kan se hur mönstret repeteras för större 7 ackord när du spelar rot, tredje, femte och sjunde noterna i G-skala. Alla lägger till det speciella ljudet när du spelar jazz saxofon.

Jazz saxofonister gillar att skapa speciella ljud när de spelar, och en del av hur de gör det här är att spicing musiken med förlängda ackord. Mycket av jazz harmoni kommer faktiskt från stora vågar. Lär dig hur du spelar stora 7: e ackord för jazz saxofon.