Hur man spelar sju ackord i jazzgitarr

 

1.

Förstå placeringen och skalan av de sju ackorden av jazzgitarren. De sju ackorden fungerar från en skala s första, tredje, femte och sjunde anteckningen. Jazzgitarr använder sällan triader, de använder de utökade ackorden, inklusive de sju ackord som nämns.

p> Skapa en stor sju ackord genom att kombinera rötter, tredjedelar, femte och sjunde noterna av de stora skalorna. Lägg märke till att skalan är uppbyggd i uppåtriktat sätt, med hjälp av udda talnoterna på skalan: en, tre, fem och sju. är där de sju ackordnamnen kommer ifrån. Samma identifiering av rötter, tredjedelar, femte och sjunde kan användas med stor skala.

3.

Välj vilken stor skala som ska spelas och räkna genom anteckningarna, som i B-mappen, B, D #, F #, A #. Det här är de fyra anteckningarna som utgör B-skalan. Det skulle vara liknande, bara förskjutet, för att hitta anteckningarna i en annan skala Tänk på det i en stor skala i två oktav, i det här fallet B-skalaen.

4.

Öva de sju ackorden för jazzgitarr tills du är bekant med dem, båda fysiskt under dina fingrar a nd med ljudet. När du förstår de sju ackorden kan du korsa skalor och majorer för att hitta olika ljud och rytmer.

Att lära sig att spela jazzgitarr är en rolig och spännande upplevelse. En del av den erfarenheten ska lära sig att spela de sju ackord som är framträdande i jazzgitarr. När du förstår, kommer dina jazzgitarrspel att vara oändliga.