Hur man spelar Slap Bass med en Drummer

 

1.

Hitta en trummis eller besök QuickBeat online för ett provtrommeslag.

2.

Lyssna på trumslaget. Låt din trummisstopp solo i några minuter innan du hoppar in i sessionen. När din trummis använder bastrumman, även känd som kicktrumman, slår du bassträngarna.

3.

Släpp genom att använda tummen för att studsa strängarna från fretsplattan. Använd sidan av tummen på ett flexibelt sätt. Din handled ska vända som om du vrider en dörrknopp.

4.

Spela en oktav under slakttekniken. Använd ditt index och pinky fingrar för att spela samma anteckning. Eftersom du spelar 1 anteckning en hel oktav högre, bör noterna vara 2 fretsar och 1 sträng från varandra.

5.

Plocka när du hör snare trumman. Använd ditt index och mittfingrar för att växla mellan olika strängar.

6.

Öva olika slag med din trummis för olika ljud och stilar.

h4> Tips och varningar

  • För extra perkussivt ljud, prova mutingtekniken. Mellan noterna håll du fingret lätt över fretet, vila det och välja den strängen. Både du och trummisen låter bättre.
  • Att lära sig spela bas med en trummis är det snabbaste sättet att stärka dina färdigheter som gitarrist. Trumman har det allra bästa instrumentet, och när du har lärt dig grunderna, kan du avgrena dig till mer kreativa vägar. Grooving är viktigt för att få spelningar.