Så här läser du Broken Chords på noter

 

1.

Leta efter en serie anteckningar som bildar en triad. Brutna ackord visas vanligtvis i vänster ackompanjemang av klassisk och popmusik.

2.

Hitta den lägsta noten i serien. Detta bildar roten på ditt brutna ackord och berättar vilken inversion ackordet finns i.

3.

Hitta nästa högsta anteckning i serien. Denna anteckning kan inte komma direkt efter det lägsta, men det bildar den andra tonen i det trasiga ackordet.

4.

Sök efter den högsta noten på 3. Återigen kan noterna i serien inte vara i stigande ordning, så den högsta kan falla någonstans.

5.

Slå 3 noterna samtidigt i stigande ordning. Beroende på vilken anteckning som är lägst spelar detta ackordet i rotposition eller andra eller tredje inversion.

6.

Spela anteckningarna som de är skrivna i musiken för att låta det brutna ackordet. Du kan också experimentera med olika inversioner och rytmer i samma ackord för att ändra ackompanjemangets ljud.

Tips och varningar

  • Använd brutna ackord för att skapa enkla melodiska idéer under improvisation.
  • Varje ackord kan brytas upp, även om det inte är en triad. Exempel på andra ackord är det sjunde, förstärkta och minskade ackordet.
  • Kordet utgör ryggraden i den västerländska musiken. Poplåtar och jazzstandarder är beroende av ackordet för harmonisk och melodisk struktur. Triader, eller ackord med 3 noteringar, är lätta att spela - tryck bara 3 separata tangenter på pianoet på en gång. Du kan också spela noterna separat och producera ett brutet ackord.