Hur man gör boxen Waltz

 

1.

Steg din vänstra fot till vänster och steg din högra fot till vänster. Räkningen är '1 2'.

Steg din vänstra fot framåt på räkningen av '3'.

3.

Steg din högra fot till höger och din vänstra fot till höger på räkningen av '1 2.'

4.

Steg tillbaka på vår högra fot till räkningen av '3.' Du har just gjort en ruta med dina steg.

5.

Låt din partner att gå åt höger åt höger när du går till vänster. Därefter instruerar han att stega åt vänster till höger när du går åt höger till vänster. Du kommer att gå framåt med din rätt när han går tillbaka med vänster. Låt din partner gå till vänster åt vänster, och sedan höger han till vänster som du går din rätt till höger och vänster till höger. När du går tillbaka med din rätt, kommer han att gå framåt med vänster.

Om du och din partner förväntas delta i en formell funktion och måste (eek!) Faktiskt dansa tillsammans, gör inte panik. I kort ordning kan du lära dig basfältet Waltz-steg (gjort i 3/4 tid) och lära dig det till din partner, men din partner kommer att göra det exakt motsatsen till dig. Om du går framåt går han tillbaka och vice versa.