Hur man spelar en första inversion piano ackord

 

1.

Spela ackordet i rotposition. Som exempel använder vi C-Major-ackordet, som innehåller noterna C, E och G. Börja med mitten C, spela alla dessa noter i ordning samtidigt.

2.

Ta bort tummen från mitten C. Det här är ackordets rot och den enda noten du behöver byta för att spela den i första omvändningen.

3.

Placera tummen på E. Sätt sedan antingen ditt index eller långfinger på G. Den här fingret hjälper dig att nå toppen av det inverterade ackordet.

4.

< p> Nå med din pinky och spela C en oktav över mitten C.

5.

Tryck alla tre tangenterna omedelbart för att spela C-Major-ackordet i första inversionen .

Tips och varningar

  • Du kan spela ett ackord i första inversionen, oavsett hur många anteckningar den har. Ta bara den nedre noten och sätt den ovanpå de andra.
  • Använd det inverterade C-Major-ackordet före ett F-Major-ackord i en harmonisk progression. E i botten av C-ackordet leder snyggt till rotposition F. < / li>
  • Öva spela på första inversion ackord med båda händerna.
  • Akkordet är den grundläggande harmoniska enheten i musik. De enklaste ackorden, känd som triader, består av tre olika anteckningar. Var och en av dessa anteckningar är åtskilda av ett specifikt intervall eller antal halva steg. När du väl vet hur du spelar ett ackord i rotposition kan du lära dig att spela sina inversioner. Dessa använder samma anteckningar som det ursprungliga ackordet, bara i en annan ordning.