Så här installerar du en ballettstång

 

1. Mät 3 fot (36 tum) från golvet och markera höjden med en penna på minst tre platser på väggen där du ska installera baren.

2.

Använd nivån för att se till att alla tre märkena är helt vågräta.

3.

Hitta väggdollar med hjälp av studfinnaren. Placera konsolerna på minst en stift och markera var skruvarna ska gå. Om det inte finns några knappar tillgängliga att använda, markera bara fästskruvarna.

4.

Borra in i de skruvmärken du har gjort och sätt in väggansatsen om du behöver dem .

5.

Skruva in konsolerna med hjälp av borren och skruvarna.

6.

Placera stången över parenteserna eller genom fästet ringar och skruva fast den på fästet. Testa alla skruvar för att försäkra dig om att de är täta och plana.

Tips och varningar

  • Mät noggrant. Använd skyddsglasögon och handskar när du använder borren .
  • En ballettbarre (eller bar) är en viktig utrustning för seriösa dansare. Stavarna är placerade framför eller över från speglar så dansare kan se sig öva och korrigera och justera sina kroppar. Ballettstänger är vanligtvis placerade ungefär 3 meter från marken och bör vara minst 3 meter långa.