Hur fungerar mässingsinstrument?

 

Ljudproduktion

Alla mässingsinstrument behöver luftflöde för att producera ljud. Mässingspelare blåser luft genom instrumentets munstycke, medan de vibrerar läpparna, för att producera en resonans som sedan kan justeras i stigning med antingen en ventil eller en glid. Mässingspelare kan också justera inställningen av en anteckning som de spelar med Justering av läpparna på munstycket.

Ventilmaskinsinstrument

Vissa ventilinstrument som tuba och trumpet tillåter spelaren att justera tonhöjden på varje ton genom att trycka ner en eller en kombination av en eller flera ventiler Ventilerna justerar längden på instrumentets slang, vilket ändrar tonhöjden på noten som spelas. Ventiler agerar på samma sätt som en gitarrist som trycker ner på en sträng för att förkorta den, vilket medför att tonvikten ändras.

Slide Brass Instruments

Andra brassinstrument, som trombon, använder ett glidsystem som tillåter Spelaren justerar tonhöjden på varje not. Glidlampan skjuts ut eller dras in för att justera längden på instrumentets slang. Detta fungerar på samma sätt som ventilsystemet eftersom de olika längderna på sliden ger olika musikaliska toner när spelaren blåser genom munstycket.