Definition av en ljudmixer

 

Definition

En ljudmixare är en elektronisk konsol som används för att blanda olika inspelade spår genom att ändra volymen, lägga till effekter och ändra timbre på varje instrument på spåren.

Namn

Audio mixers kallas också blandningskonsoler och ljudkort.

Använd

Ljudmixare används oftast av inspelningsstudior men används också vanligtvis i levande situationer av levande ljudingenjörer.

Typer

Det finns två typer av mixers, digital och analog, och båda används ofta av samma inspelningsstudio för att uppnå olika resultat.

Rolig fakta Blandning görs nu praktiskt taget med datorprogram som Pro Tools. Inspelningstekniken blir ett alltmer populärt karriärval för många musiker. Att lära sig olika typer av ljudutrustning kan hjälpa dig att förbereda dig för att utforska inspelningsindustrin ytterligare. En av de viktigaste delarna av utrustning som används i både live och studio inspelning är ljudblandaren. Att lära sig att använda en ljudblandare är en viktig färdighet för en aspirerande inspelningsingenjör.