Musikläsning Rytmövningar

 

Hela anteckningsövningar

En hel anteckning i allmän tid varar fyra slag eller en hel musikbana. Det finns bara en hel anteckning per stapel, så det här är det enklaste stället att börja. En metronom är en bra ide när du arbetar med att räkna rytmer. Ställ metronomen vid 60 slag per minut. Det är en stabil takt, inte för snabb, men tillräckligt snabb för att hålla dig i arbetet. Tryck på din fot på den första metronomen och håll räkningen fyra slag. Detta är en hel stapel. När du når din fjärde takt, knackar du på din fot på nästa takt. Detta kommer att bli det första slaget i nästa stapel. Processen är densamma. Gör det flera gånger tills du känner dig bekväm med hela anteckningar.

Halv- och kvartalsnoteringar

Upprepa övningen för hela noter - bara den här gången kommer du att trycka på foten på beat en och hålla den i två siffror, tryck sedan på beat två och håll den för två siffror. Du kommer att knacka på din fot bara två gånger per musikbana. Detta beror på att du kan passa två halvnotor i samma utrymme som du kan passa en hel anteckning. Fyra kvartalsbeats passar in i det utrymme som en hel anteckning eller två halvnotor passar in i. Håll kvar din metronom fastställs till 60 slag per minut och knackar på foten på varje klick av metronomen. När du är bekväm med detta skriver du ut flera staplar av rytm. Du kan köpa blankt personligt papper från en musikaffär, göra det själv eller använd bara vanligt papper. Använd olika kombinationer av hel-, halv- och kvartnoteringar för att skapa ett rytmblad; Träna sedan arket med din metronom. Detta håller dig inte bara i att räkna rytmen, men det blir också bekant med att skriva noterna, vilket hjälper till med din läsförmåga.

Åttonde noteringsmönster

Håll din metronom vid 60 slag per minut och tryck på din fot på varje takt för ett par barer. Det är kvart kvittrytmen du redan är bekant med. När du har en fast rytm ner, tryck på foten två gånger på varje klick av metronomen, men räkna bara en gång. Om du föredrar kan du använda ordet 'och 'på den andra kranen. Det här är åttonde rytmer. Du kan passa två åttonde noteringar i varje kvart not, eller åtta av dem till en musikbana på 4/4 (vanlig) tid.

Rytmskivor

Läs så många rytmskivor som möjligt. Du kan hitta rytmarkövningar i musikbutiker, i praktiken böcker, eller du kan kostnadsfritt använda rytmövningar på Internet (se Resurser). När du har praktiserat dina rytmblad vid 60 slag per minut, sätt din metronom upp till mellan 70 och 80 slag per minut. Vid den här tiden borde du använda ditt valfria instrument för att spela rytmerna när du läser dem. Rytm i skriftlig musik dikteras av olika anteckningar. Musiker läser anteckningarna och kan skilja hur länge noterna spelas av anteckningshuvudena, närvaron eller bristen på en anteckningsflagg, anteckningsstången och anteckningsbanden. Att lära sig att skilja rytmer i korthet tar tid. Det finns många övningar du kan använda för att hjälpa dig att uppnå detta. Här är några övningar som hjälper dig att känna igen och exekvera rytmen som du stöter på i noter.