Music Equipment Tech Tips

 

Städning

Utför rutinrensning på all utrustning. Damm och skräp kan orsaka misslyckande i musikalisk utrustning. Rengör utsidan av strömförstärkare och förstärkare samt skjutreglage och knoppar på varje stycke. Genom att avlägsna skräp från avluftningar kan du hjälpa till att hindra damm från att samla inutrustningen.

Ta bort täcken och paneler och rengör inuti utrustningen. Damm samlar runt kretskort och fläktar och tar bort skräp på halvårsvis kan hjälpa till att förhindra shorts och håller fläktarna igång när det behövs.

Rengör jackar, både ingång och utgång. För att den musikaliska utrustningen ska fungera korrekt måste det finnas en bra förbindelse med de kablar som används för att bära ljudsignalen. Högtalaruttag är benägna att fel ibland beror på damm och dåliga kontakter. Rengör högtalarhuvudkabeln och honkontakterna.

Gitarr och bastips

Håll instrument som är inställda för användning i show och föreställningar på turné. Rengör instrument och deras strängar efter varje prestanda för att hålla strängarna från att gå döda och påverka instrumentets ljud. Du bör spruta knopparna för att säkerställa enkel rörelse och för att förhindra ljudsignaler från uppbyggd damm och skräp.

Håll instrument i sina fall när du flyttar dem och byter batterier ofta på instrument med aktiv elektronik som deras effekt används när ett aktivt instrument är inkopplat med en kabel. Vissa gitarrer och basar kräver ofta två nio volt-batterier för att fungera. Håll instrumentet på stativ under prestanda för snabba förändringar på grund av strängbrott eller sång med alternativa inställningar.

Trummor

Byt trumhuvudet efter 20 timmars användning eller de ser mycket utslitna ut. Trummarrar slår ofta hårt och byte av trumhårarna ger ljudförstärkaren professionell med bra toner för att arbeta med och försäkrar att trumhåren inte kommer att bryta under en prestanda. Borra små hål i närheten av klocksprickor. Om en cymbal inte kan bytas ut och sprickor borra ett hål i slutet av sprickan närmast cymbalens mitt och detta förhindrar att sprickan blir större. Några cymbalföretag som Zildjian erbjuder ersättning för knäckta cymbaler i ett år. Som musikutrustningsteknik måste du rengöra och behålla musikalisk utrustning av alla slag så att de fungerar i en studio eller på turné med en artist eller ett band. Det finns många sätt att förhindra utrustningsfel och det är viktigt att en musikutrustningsteknik vet alla sätt att behålla sin funktion.