Hur man skriver Tenor Drum Notes

 

1.

Fastställ hur mycket trummor som finns på den uppsättning tenors du skriver för att bestämma placeringen av anteckningar på personalen. De separata trummorna på instrumentet är alla skrivna på samma personal på ett tonalt nedåtgående sätt: Ju högre trumman är, desto högre är den placerad på personalen, etc.

2.

Komponera delen med så mycket komplicerad som en snare eller så enkelt som en basdel, med så få eller så många olika trummor enligt din preferens

3.

Inkludera kritisk notation som anger speciella slag genom att använda olika anteckning 'huvuden', den vanligaste är en öppen cirkel eller en 'x'

4.

Kontrollera alltid din komposition till verifiera noggrannheten och klarheten i delen.

Tips och varningar

  • Musikskrivprogrammet erbjuder flera fördelar med den traditionella handskriven musik. De flesta program ger ett uppspelningsalternativ som läser och spelar upp den musik som skrivs. Dessutom kontrollerar de flesta program automatiskt antalet anteckningar i en åtgärd för att säkerställa att skrivandet är korrekt.
  • Att skriva tenor trumma musik liknar mycket att skriva flera bass drum musik. Anteckningarna är skrivna på en traditionell fem linjepersonal och placeras på linjer eller utrymmen av personalen beroende på hur många olika trummor som finns på uppsättningen torsörer. (När det gäller en traditionell uppsättning tri-toms kommer personalen bara att bestå av fyra linjer och anteckningarna kommer att skrivas i mellanslag.) Det finns flera teorier och strategier om tenor trumdelens interaktion med andra instrument, men kompositionstekniker är i allmänhet desamma.