Hur man ställer in en praxishuggare

 

1.

Justera intonation genom att ändra trycket i din luftström. Som med alla dubbelrörsinstrument kommer en högtrycksflöde att höja tonhöjden medan en lägre tryckström kommer att skapa en lägre tonhöjd. Denna teknik är nödvändig för grundläggande behärskning av tonhöjd på en chanter och för finjustering av justeringar som alltid måste göras, oavsett hur bra instrumentet är i annat fall. Justera denna luftström genom att använda dina underlivsmuskler och musklerna precis under båren. Practice hålla en konsekvent tonhöjd, öva sedan böja varje ton högre eller lägre än ditt personliga bekväma genomsnittliga lufttryck.

2.

Testa instrumentet för övergripande tonhöjningar (dessa kan förändras från dag till dag och från en riva till nästa). Spela varje anteckning i sin tur med en stabil och bekväm luftström. Spela med en tuner för att kontrollera instrumentets övergripande intonationstendens och se om det finns några anteckningar som är skarpare eller smickre än de andra.

3. vrid öppna svängaren och avslöja reedet mitt i instrumentets rör.

4.

Tryck in reedet för att göra den övergripande tonhöjden högre. Om så behövs, packa bort en del av tråden som sår runt basen av rinnet för att göra det möjligt, avveckla stegvis från botten och sedan montera instrumentet igen och testa det.

5.

Dra ut riet för att göra den totala tonen lägre. Om så behövs, linda in extra tråd under befintlig trådlindning för att få reed sitta högre. Omvänt, wrap incrementally och testa intonationen när du går.

6.

Justera instrumentets tendenser med hjälp av bivax eller band. Om någon av tonerna på instrumentet är låg jämfört med resten av instrumentet (och du kan inte justera med din luftström), höja dem genom att delvis täcka fingerhålet för den noten. Experimentera med bivax för att hitta en tonjustering det låter bra och ersätt sedan vaxet med tydligt tejp. Ta bort bandet efter varje session så att det inte bryts ner och håller fast permanent.

En praxischanter är ett handhållet, dubbelrödt träblåsinstrument som är utformat för att vara ett verktyg för att lära sig att spela säckpiporna. Efter att ha läst chanteren ensam, kombinerar spelaren dessa färdigheter med manipulering av påsen. En av de viktigaste inslagen att lära sig att spela chanteren är att få förståelse för intonation. Genom att manipulera lufttryck, reedpositionering och tillfälligt förändra formen på chanterhålen, kan du spela tonerna i chanterna i takt med varandra och matcha instrumentets totala tonhöjd med andra instrument eller en standardinställningsnota.