5 String Vs. 6 String Banjo

 

Fem sträng

Femsträngs banjo är den mer traditionella typen av de två.

Six String

Den sexsträngiga banjoen är ett bra val för någon som redan vet hur man spelar gitarr men vill välja upp banjo också. De sex strängarna har samma ackord och fingrar som gitarr.

Likheter

Den sexsträngiga banjoen kan, om den spelas ordentligt, låta som en fem sträng. Liksom de fem strängarna kan sex strängar uppnå olika musikstilar, inklusive bluegrass och Dixieland.

Skillnader

Medan de två instrumenten ofta låter samma har de sex strängarna en lägre ton. Dessutom kan vissa populära banjo-låtar, som 'Deliverance', inte spelas på sex strängar på grund av de ackord som är involverade.

Överväganden

Den femstjärniga banjo rekommenderas för nybörjare som inte vet hur man spela med gitarr. Med praktiken kan banjo vara ett av de enklaste stränginstrumenten att lära.

Populära varumärken

Populära märken av både fem och sex strängbanjos är Deering, Gibson och Rogue. Banjo är ett klassiskt bluegrass-instrument som ger ett otvetydigt ljud till mixen. Men inte alla banjos skapas lika. Variationer inkluderar fem strängar och sex strängar.