Vad är skillnaden mellan en Cantata u0026 en Oratorio?

 

Ämnesfråga

Ämnet för en cantata kan vara antingen helig eller sekulär text. En oratorio tar alltid sitt ämne från Bibeln.

Sammansättning

En cantata är ett musikstycke som komponisten delat upp i flera sektioner som heter 'rörelser'. Oratorio är ett komplett musikstycke som bryts in i vanligtvis två handlingar.

Modellerad efter

Oratorio tar sin inspiration från opera, medan kantaten efterliknar en genre av instrumentalmusik som kallas sonaten.

Staging < / h2> Med opera som modell, involverar oratorios ibland kostymer, scenarier, uppsättningar och solister. Till skillnad från opera interagerar inte solisterna i en oratorio med varandra. Kantaten, som inledningsvis involverar en eller två ensamstående sångare med kembacem ackompanjemang, utvecklades till den punkten att involvera kör och solister med orkestrar. Oratorios avviker däremot sällan från det etablerade formatet. Musik blev ett värdefullt utlopp av kreativitet under renässansen. Denna önskan att skapa ledde till många nya genrer av musik, varav två är oratorio och kantaten. Medan båda är musikaliska genrer, finns det en subtil skillnad mellan dem.