Öronträning och musikteori

 

Överkurser Basics

Musiker tränar öronen för att känna igen och förstå specifika toner, intervaller, melodiska och harmoniska progressioner, rytmer och mätare. Öronträning eleverna lär sig att synvisa (utföra musik som de aldrig har sett tidigare) och att transkribera den musik som de hör till personalpapper.

Grundläggande musikteorier

Musikteori är studien av element i musik- melodi, harmoni och kontrapunkt, rytm, mätare, textur och form - och hur dessa element fungerar. Musikare som studerar teori studerar västerländsk konstmusik samt samtidiga verk som utvecklats från den klassiska traditionen och noterade dessa komponenter. < h2> Praktiska tillämpningar Utövare, kompositörer och musiklärare studerar örautbildning och teori som börjar på gymnasiet eller högskolan, så att de snabbt kan lära sig ny musik för auditioner, spelningar, projekt och lektioner.

Musikteoretiker

Musikteori är i sig ett yrke. Teoretiker utför ofta sin forskning i universitetsinställningar medan de tjänstgör som musikprofessorer. Många teoretiker är också kompositörer.

Var man ska studera Örautbildning och Musikteori

Om du är intresserad av att skärpa dina ljudfärdigheter och utveckla en bättre förståelse för musik, hittar du kurser i öraträning och musikteori på din lokala högskola eller universitet. Öronträning och musikteori är inbördesrelaterade studier: Öronträning är utveckling av ljudförmåga och synläsningsförmåga, medan musikteori undersöker musikens struktur och funktion.