Tips u0026 amp; Tricks för Roland D-50 Sound Patches

 

MIDI-överföringar

En viktig utveckling i historien om elektronisk musik var uppfinningen av MIDI-protokollet för att skicka signaler mellan musikaliska enheter. MIDI-systemet uppfanns på 1980-talet men har genomgått förändringar under årtiondena sedan. D-50 introducerades under en tidig fas av MIDI-tekniken. D-50 interagerar således inte alltid med datorer och moderna synthesizers som förväntas. I vissa fall är överföringen av MIDI-information helt enkelt för snabb för att D-50 ska fortsätta.

Det finns alternativ för att hjälpa D-50s MIDI-beteende så att dess interna ljudfläckar kan kan användas i kombination med andra enheter. Instrumentets interna cache kan rensas för att ta bort artefakter och korrupta data. Detta uppnås genom att trycka på Data Transfer-knappen samtidigt med 0-knappen.

Men det Det är möjligt att dataprogrammen fortfarande förvirrar D-50 med överföringshastigheten. När Sonar används, en populär ljudsekvenseringsapplikation, svarar D-50 bättre när vissa ändringar görs på Sonars TTSEQ.ini-fil. Ändra 'SysxSendPacketSize' till 64 i den här filen och D-50 har bättre chanser att spela upp sina ljudfläckar korrekt.

Ladda ner ljudpatch

Synth-användare behöver ofta skicka ett stort utbud av ljudfläckar till en synthesizer för att anpassa sitt interna bibliotek med ljud, effekter och andra inställningar. D-50 stöder denna data, kallad system-exklusiv data, eller helt enkelt 'sysex'. Att få D-50 att svara korrekt på sysex är inte lika lätt som med moderna synths. Du måste hålla ner knappen Dataöverföring när du trycker på D-50-knappen ('B.LOAD'). Tryck sedan på Enter för att starta en sysex-dumpning. cykla maskinen genom att stänga av den och sätta på den igen. Sysex-data kommer vanligtvis fortfarande att finnas där. Detta bekräftas genom att titta på listan över ljudpatcher på D-50. Om de är nya så fungerar dumpen och ljudfläckarna är tillgängliga för spelning. Roland D-50 är en legendarisk synthesizer från 1987. Den anses av många vara den första stora digitala maskinen för att fånga musikanter över hela världen. D-50 erbjöd komplexa ljudfläckar som introducerade världen till framtiden för elektronisk musik. Synen använde 8-bitars digital arkitektur i kombination med inbyggda effekter. Detta instrument kommer alltid att ha en plats i musik oavsett ålder. Det finns några knep för att bättre integrera D-50 i den moderna musikvärlden.