Vad är oktavsträngar på en Bouzouki?

 

Oktavsträngar

Oktavsträngar är tunna strängar som är inställda en oktav över sina partnersträngar. På bouzouki är de två bassträngarna parade med oktavsträngar.

Strängkurser

När det gäller bouzoukis, mandoliner, tolvsträngade gitarrer och liknande instrument kallas dubbla strängar 'parade kurser', som varje kurs är inställd på en enhet eller oktavhöjd av samma notnamn. Bouzoukis är fyra parade kursinstrument, som består av åtta strängar.

Oktavstränganvändningar

Oktavsträngar används för att producera ett heltäckande ljud, speciellt för ackordspel. Oktavsträngarna förlänger bukhjudets hörbara intervall, vilket gör att det låter som om flera anteckningar ljuder.

Oktavstämning

Bouzouki-stämning, om du använder oktavsträngar, beror på vilken typ av musik som spelas . Den mest populära tuningen för irländsk och keltisk musik liknar den för en mandolin eller en fitta, men en oktav nedan. Från låg till hög består denna tuning av G, oktav G, D, oktav D, följt av unison A och E-strängpar.

Octave-strängmätare

Typiska strängmätare för irländskt stämd bouzouki med oktavsträngar är från hög till låg: .010, .010, .013, .013, .022, .010, .028, .013. Bouzouki är ett traditionellt grekiskt och östeuropeiskt instrument, vanligen strungat med oktavsträngar som är parade med de två nedre strängarna. String och tuning typ modifieras ofta för användning i irländsk och annan folkmusik.