Så här konverterar du ljuddrumor till MIDI

 

Drum Trigger Method

1.

Anslut MIDI trumman triggers till ett trumset.

2.

Anslut utlösare

3.

Öppna MIDI-arrangemangsprogramvaran på datorn.

4.

Anslut MIDI-trumtriggeromvandlare till datorn via USB eller seriell anslutning. Ställ in en MIDI-kanal för att ta emot MIDI-triggets utlösare.

5.

Tryck på 'spela in' i kanalen och transportera.

6.

Spela trummorna och datorn kommer att spela in triggimpulserna som MIDI-signaler. Spara inspelningen som en MIDI-fil.

Konverteringsmetod för ljudprover

1.

Öppna ett MIDI-aktiverat provtagningsprogram.

2.

Öppna en trumslinga eller ett trumskottprov.

3.

Använd programmet 's' skiva till MIDI 'eller' exportera till MIDI '-funktionen.

Om du använder ReCycle eller ett liknande program, kommer motsvarande MIDI- och ljudprover att matas ut till en användarutpekad mapp. < /p>

5.

Om du använder Ableton Live eller ett liknande program, kommer motsvarande MIDI- och ljudprover att appliceras på en ny kanal inom programmet.

Konvertera trumljud till MIDI är en process med flera steg som kräver en grundläggande förståelse för MIDI-enheter och ljudprovtagning. Det finns två sätt att konvertera trumljud till MIDI: trumtriggare och ljudproveromvandling. Trumfrigöringsmetoden kommer att kräva ett trumset, en dator med MIDI-programvara, en uppsättning trumtriggare för alla trummor du vill konvertera till MIDI och en trumfrigörare MIDI-omvandlare. Konverteringsmetoden för trumprover behöver bara en dator och ett MIDI-skivaktiverat ljudprogram som ReCycle, Ableton Live, etc.