Hur man fixar en violinbrygga

 

1.

Observera broens lutning så att du vet vilken väg som ska justeras.

2.

Lossa stämpinnarna på alla strängar för att ge en liten del av slacken. Detta gör det lättare att justera bryggan.

3.

Placera violinen i knäet, brosidan upp och nacken pekar bort från dig. Börja försiktigt dra bron i den riktning den behöver gå. Stringsmagazine.com rekommenderar dig att använda tummen och pekfingret i båda händerna.

4.

Se till att bron står rakt upp och bildar en 90 graders vinkel med kroppens yta. Håll instrumentet upp till ansiktet för att titta på dig. Justera efter behov.

5.

Dra tillbaka och stryka strängarna när du har dragit bron i rakt läge.

Tips och varningar

  • Att dra för hårt på bron kan leda till ett större problem. Var försiktig och gradvis med dina justeringar. Om du inte känner dig bekväm, ta instrumentet till en professionell.
  • Varje musiker står inför anatomiska problem med sitt instrument, och violinister är inget undantag. Broen på en violin tjänar till att 'överbrygga' strängarna från fingerplattan till instrumentets kropp. När en fiol begränsas, spelas eller strängarna är inställda sätter trycket på bryggan, vilket ofta får det att luta sig eller varpa i ena riktningen eller den andra. Av den anledningen är det viktigt att kontrollera bron ofta, enligt stringsmagazine.com. Det är lätt att fixa en vippbrygga.