Varför gitarrsträngar slits ut

 

Korrosion och förorening

Korrosion och förorening, de främsta orsakerna till gitarrsträngslitage, är resultatet av smuts, svett, fuktighet och luftburna korrosiva ämnen som syre. När strängen korroderar och blir förorenad, förlorar den tonen och draghållfastheten är nödvändig för mekanisk stabilitet.

Mekanisk trötthet

Gitarrsträngar är under konstant spänning och står i kontakt med metallfransar, fingrar och gitarrplockar under spel. Förankringen till tuningstången och bakstycket och upphängning över gitarrens mutter och bro bidrar också till mekanisk utmattning. Strängen kan slita sig från att gnida mot dessa delar.

Skyddsåtgärder

Kemiska strängsmörjmedel och Dyra belagda strängar kan hjälpa till att begränsa korrosionen och förlänga tonaltiden, men kommer inte att förhindra mekanisk trötthet och misslyckande. De bästa förebyggande åtgärderna för att hålla strängarna slitna ut tvättar händerna innan de spelas, torkar strängar med en torr trasa efteråt och lagrar instrumentet i dess fall. Gitarrsträngar slits ut av flera orsaker, men deras liv kan ökas med lite omsorg och underhåll. Slithastigheten skiljer sig från spelare till spelare, men så småningom kommer strängarna att vara tråkiga och livlösa och kan orsaka instabil tuning.