Vad är Legato?

 

Andra meningar

Medan den musikaliska notationen är den vanligaste meningen med ordet, kan 'legato' också referera till varumärken för lagringshanteringsprogram, en typ av mattor, en gitarrbutik online eller flera andra enheter.

Betydelse på italienska

'Legato' är ett italienskt ord som bokstavligen betyder 'bunden'.

Spelar Legato

Uppnåelse av legato varierar med typen av instrument. Musikare som spelar stränginstrument spelar med en full båge. Blåsinstrumentmusiker använder tonguingteknik och andningskontroll. Framgångsrik sjungning av legato innebär korrekt konstellation av andningstryck, tunga och käkeplacering. Praktik är nyckeln till framgångsrikt utförande av legato teknik.

Relaterade termer

Legato är relaterat till andra former av musikalisk artikulering som staccato, accent, sforzando och rinforzando.

Andra användningar av musikaliska termen

Termen legato används också ibland figurativt i engelskspråkig litteratur för att framkalla den anslutna, flytande känslan av legato musik. Legato är en musikalisk notation som används i stor utsträckning i skriven musik för att instruera instrumentalisten eller sångaren att spela eller sjunga anteckningarna på ett kopplat, smidigt sätt.