Så här använder du Practice Chanter för säckpipor

 

1.

Köp en bra praxis. Saker att tänka på är tonkvalitet, lätthet, reed och tillverkare. Förvänta dig att betala upp till $50 och så mycket som $250 för en bra praxis. Leta efter en som är en nyare modell, har infällda fingerhål och rymmer fingrarhålen på samma sätt som en riktig säckpipare.

2.

Hitta en lärare. Det finns många instruktionsböcker och cd-skivor, men inget slår ansikte mot ansikte att lära sig ett musikinstrument från någon som redan har behärskat den.

3.

Studieteknik. Andningsstyrning och fingerskärning, bland annat tekniska förmågor, kommer att ligga till grund för att spela bra ljudande musik på säckpiporna. Du kan utveckla och underhålla allt detta med träningsledaren.

4.

Lär dig några rörljud. Practice Chanter gör det möjligt för studenten att upprätta en repertoar av rörlåt länge innan han eller hon börjar spela de aktuella rören.

5.

Var försiktig med din träningsman som du skulle bra musikinstrument. Practice Chanter är ett musikinstrument i sig och kommer att ha en viktig roll i ditt liv som piper långt efter att du har lärt dig att spela Highland-säckpiporna. Håll det i sitt fall, bort från extremiteter i temperaturen. Håll roten och ersätt den efter behov.

Tips och varningar

  • Få inte en billig, dålig kvalitetspraxis. Du kan inte lära dig att spela bra på ett dåligt instrument.
  • Practice Chanter är ett vindinstrument på vilket bagpipe-studenten kan träna låtar och fingertekniker innan man lägger till i komplikationerna av påsen och användningen av drontonerna. Practice Chanters används också av erfarna spelare som vill träna utan att störa grannskapet eftersom bagpipe-instrument är mycket höga.