Hur man förstår gitarrmusik

 

1.

Hitta de sex horisontella linjerna som visas under musikanteckningarna. De sex linjerna sträcker sig över varje sida av musik. Dessa sex linjer representerar en gitarrsträngar. Övre raden på noterna representerar den höga E-strängen på gitarr. Detta är den minsta diametersträngen på gitarr. Bottom line representerar låg E-strängen på gitarr. Detta är strängen med den största diametern på gitarr. De återstående fyra raderna hänvisar till de återstående strängarna.

2.

Observera att en serie siffror visas över en eller flera av dessa rader. Nummerna på noterna representerar gitarrens gitarr. Om exempelvis en viss rad på noterna har skrivit numret '4' över det betyder det att du ska spela den fjärde fröken på den aktuella strängen.

3.

< p> Ofta ser du en serie siffror som arraigneras vertikalt över linjerna som representerar strängarna. Till exempel kan du se siffran '4' tryckt precis ovanför numret '2.' Dessa vertikala tal instruerar spelaren att spela dessa två strängar samtidigt i motsvarande fretpositioner. I det här exemplet ska spelaren spela den fjärde fret på en sträng och den andra fret på motsvarande sträng samtidigt.

4.

Linjer som har en 'x' tryckt över dem betecknar en dämpad sträng. Det betyder att spelaren ska slå strängen, men bör göra det samtidigt som man trycker på strängen, men inte tillräckligt med tryck för att få strängen att pressa mot bråket. Detta ger ett 'klink' ljud när det spelas korrekt.

Vid första anblicken ser gitarrmusik ut som en stor röra av rader och slumpartade nummer som inte har någon märkbar mönster. Men som med att lära sig något nytt språk, när du har behärskat grunderna, tenderar resten att falla på plats snyggt. För att låsa upp den rikedom av kunskap och njutning som finns inom numren och raderna i gitarrmusik följer du tipsen nedan och övar, övar, övar!