Förfaranden för att starta en inspelningslabel

  Att starta en plåtikett tar tid, pengar och engagemang; Men med forskning, en detaljerad affärsplan och en målorienterad attityd kan starta en etikett vara ett givande satsning. En skivbolagslabel liknar alla andra affärer och har många av samma principer. En skivbolag tillverkar och säljer en produkt: i så fall är produkten musik. Det finns många aspekter att tänka på innan du börjar - allt från budgetar och juridiska kontakter till ljud och estetik.

Starta upp

Bestäm en handlingsplan för att montera en lista över konstnärer. Många skivbolag börjar som ett sätt att släppa en enda konstnärs musik. En etikett drar nytta av att ha ett antal populära artister. Räkna noggrant med resurser och tillgängliga medel. Budgetar och prognoser kan hjälpa till i planeringsstadiet och tjäna som ekonomiska riktlinjer för Finansiella överväganden kan innefatta löner för personal, marknadsföring, registrering, pressning och distribution. Daglig verksamhet, till exempel kontor, leveranser och telefoner, är ett annat problem.

Legal

Sök juridisk rådgivning för finansiella avtal, kontrakt, royalties och publiceringsrättigheter. Några etiketter anlitar heltids juridiska avdelningar för att övervaka de kontraktsmässiga aspekterna av musikbranschen. Om partners är inblandade tittar du på partnerskapsavtal. Upprätta överenskomna ägarprocentandelar på etiketten mellan partner.

Maufacturing

Säker en välrenommerad tillverkningspartner. Om din etikett släpper ut fysiska kopior av inspelad musik (cd-skivor och vinylposter) behöver du en pressande anläggning t mössa kan leverera din produkt i tid och till specifikation. Många pressningsanläggningar arbetar specifikt med oberoende etiketter och erbjuder paket som innehåller konsthantering, utskrift och masteringstjänster (mastering är det slutliga musiktekniska steget innan tillverkning av CD eller annan produkt).

Distribution

Välj ett distributionsföretag som Det bästa passar etikettens behov. Distributionen är den viktigaste aspekten av en rekordetikettens lönsamhet: distributörerna får poster och cd-skivor till butiker och därefter konsumenterna. Hitta en distributör som känner till och har närvaro på de marknader som etiketten riktar sig mot. Många etiketter inbegriper distribution i sitt övergripande företag och hanterar det själva. Distribution är det som genererar de flesta intäkterna för en plåtikett.

Promotion

Förbered artisterspecifika kampanjplaner. Kampanjen spelar en nyckelroll i etikettens framgång. Konsultfirmor hjälper en etikettstruktur med solida marknadsföringsplaner som kan omfatta radio-, video-, tv-serier, intervjuer, annonser, konsertturer och marknadsspecifika evenemang. Ett sätt att hjälpa till med att marknadsföra en etiketts musik är att anställa ett konsultföretag. En etikettens konstnär kan också innehålla merchandise, individual artists 'webbplatser och sidor på olika sociala nätverk.