Hur man ställer in en gitarr utan en tuner, för nybörjare

 

1.

Börja med att fräsa den låga E-strängen vid 5: e raden.
Jämför nu tonhöjden för den här fretted strängen till tonen av den öppna A-strängen.

< p> 2.

Lyssna mycket noggrant. Är den öppna A-strängen högre eller lägre i pitch än den fretted E-strängen? Om det är annorlunda, justera inställningsnyckeln för den femte strängen samtidigt som du spelar båda strängarna samtidigt. Deras pitch bör vara identisk.
Du kommer att upprepa den här metoden med varje sträng.

3.

Nästa radera A-strängen vid 5: e fret och jämför den s pitch med den öppna D-strängen. Lyssna noga. Tonhöjden på de två strängarna ska vara identisk.

Att veta hur man stämmer med din gitarr går hand i hand med att spela den. Om du måste ha någon annan stämmer din gitarr, prova den här metoden. I denna enkla metod kommer du att jämföra varje sträng till nästa. Detta låter dig ställa in din gitarr om den inte har spelats i ett tag eller det har skett stora förändringar i fuktighetsnivåer. Att lära sig hur man gör det här kommer också att ge bra örautbildning.