Hur man spelar Rotary Toms

 

1.

Identifiera de olika tonerna av varje tom. Mindre toms ger en högre tonhöjd. De olika områdena på trumhuvudet ger också olika toner. Ju närmare fältet du slår, desto högre är pitchen.

2.

Läs musiken. Noter för Tom-trummor visar högre och lägre noteringar för de olika storlekarna. Mest musik är tillgänglig i tri-toms eller quads. Bli bekant med placeringen av varje toms anteckningar på noterna.

3.

Håll dina pinnar korrekt. Det finns två sätt att hålla trummor. En väg är att ta tag i trumman i näsan med tummen vänd mot spetsen. Den andra metoden är att hålla trumman som om du håller en penna eller en penna, den här metoden är vanlig med jazzdrumrar.

4. < / p>

Spela upp de viktigaste beatsna först. Practice tills du är bekväm med tomtrommarnas placering och deras avstånd från varandra.

5.

Lägg till i accenterna . När du är säker på de viktigaste beatsna börjar du lägga till accenter och variationer av beat.

Tom-trummor eller roterande toms har sitt ursprung i asiatiska och indianska kulturer. Trummorna producerar ett ihåligt ljud. De flesta moderna trummuppsättningar var inte utrustade med toms fram till 1900-talet. Tom trummor finns i uppsättningar av tre till fyra toms i storlek. Att spela de roterande tom-trummorna ger stil och djup till en prestanda